bahejabella: 10/10/15

Seorang isteri bertanya suaminya :


من أجــمل، أنا أم القــمر ؟
(Man ajmala , ana am alqamar)

Siapa yang paling cantik, aku atau bulan?


فأجابها : أنا لا أعلـم ولـكن
(Fa ajabaha : ana la a'lam , wa laakin)

Maka dia (suaminya) pun menjawab: 
Aku tidak tahu, tetapi..


عندمــا أراك أنسـى القمــر
(Indama araaki , ansaa alqamar)

Tatkala aku melihat mu, pasti aku lupa akan bulan


وعنــدما أرى القــمر أتذكــرك
(Wa indama araa alqamar atazkuraki)

Dan tatkala aku melihat bulan, pasti aku teringatkan engkau